Skip to main content

ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาการหนึ่งที่ผู้คนในโลกนี้จะต้องมีอาการอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่มีชีวิตอยู่

ใครเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท ได้บ้าง ? 

 • มักจะพบในอายุ 21-50 ปี
 • พบในผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง
 • 90% จะพบมากในบริเวณหลังส่วนล่าง

สาเหตุมาจากการก้มหลังยกของหนัก, การขับรถนาน, ก้มๆเงยๆหลังเป็นประจำ, บิดตัว และอุบัติเหตุ

ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ ด้วยอาการเหล่านี้

 • ปวดหลังร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง
 • ถ้าเป็นมากอาจมีอาการชา หรือมีอาการอ่อนแรงของขาหรือเท้า
 • ไอ จาม เบ่งแล้วจะมีอาการปวด  
 • ในบางรายที่เป็นมาก จะมีอาการปวดหลังร้าวลงขาทั้ง 2 ข้าง ขาชาและอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง ปัสสาวะไม่ออกและท้องผูกจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดอย่างถาวร

90 % ของผู้ป่วยจะดีขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด !!!

วิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

 • รับประทานยาแก้ปวด / คลายกล้ามเนื้อ
 • ฉีดยา
 • การทำกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท ทำอะไรได้บ้าง ?

 • การใช้เครื่องช่วยดึงหลัง การดึงกระดูกสันหลัง จะช่วยให้หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ได้ เพราะเป็นการดึงให้กระดูกสันหลังแยกห่างออกจากกัน ทำให้ลดแรงกดเบียดต่อตัวหมอนรองกระดูกได้
 • การลดอาการปวด โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
 • การฝึกเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ร่วมกับการฝึกหายใจ โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้รักษาและให้คำแนะนำ

Add Line