https://www.rehabcareclinic.com/
 
41376_edited.jpg

เครื่องดึงหลัง/ดึงคอ

TRACTON

การดึงเป็นการใช้แรงกระทำกับร่างกายในทิศทางแยกผิวข้อต่อออกจากันช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากแรงกดที่กระดูกสันหลังลดลง

การดึงแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ

1. Cervical Tractionหรือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนคอ

2. Lumbar Tractionหรือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนเอว

ผลของการดึงหลังและดึงคอ

 • ยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็ง

 • ลดแรงกดที่ทำต่อข้อต่อของกระดูกคอหรือหลัง

 • ลดการกดเส้นประสาทสันหลัง โดยการดึงทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น

 • ลดแรงกดบนหมอนรองกระดูก และลดการยื่นของหมอนรองกระดูกสันหลังโดยทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น


ข้อบ่งชี้ ของ Traction

 • กลุ่มอาการที่เกิดจากการกดรากประสาทเนื่องจากหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated disc) หรือโรคข้อกระดูกเสื่อม (Spondylosis)

 • โรคข้อกระดูกเสื่อมของกระดูกสันหลัง (Spondylosis) ซึ่งมีอาการปวดหรือเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณคอหรือหลังร่วมด้วย

 • กระดูกสันหลังเคลื่อนระดับเอวและสะโพกระดับน้อย (Lumbosacral spondylolisthesis grade I-II)

ข้อห้ามของTraction

 • การอักเสบติดเชื้อของกระดูก หรือหมอนรองกระดูก

 • มะเร็งของกระดูกหรือไขสันหลัง

 • กระดูกหักหรือเคลื่อนชนิดไม่มั่นคง

 • กระดูกพรุนขั้นรุนแรง

ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้