https://www.rehabcareclinic.com/
 

เอ็นร้อยหวายอักเสบ ป้องกันและรักษาอย่างไร ???

#Achilles_Tendinitis #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #ปวดส้นเท้า #วิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด #การยืดกล้ามเนื้อน่อง สาเหตุการเกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานซ้ำ และทำให้เกิดความเครียดต่อเส้นเอ็น เช่นการวิ่งที่มากเกินไป หรือวิ่งเพิ่มระยะทางและเวลาอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายสร้างความคุ้นเคยเพื่อปรับตัว ขาดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เพียงพอ กล้ามเนื้อน่องไม่แข็งแรง และตึงมากเมื่อออกกำลังกายทำให้เพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกระดูกงอกบ