https://www.rehabcareclinic.com/
 

เดิน วิ่งแล้วเจ็บเอ็นร้อยหวาย เป็นอะไรกันแน่

#Achilles_Tendinitis #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #เจ็บเอ็นร้อยหวาย เอ็นร้อยหวายคืออะไร??? เอ็นร้อยหวาย หรือ Achilles tendon คือ เส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีขนาดใหญ่และหนาที่สุดของร่างกาย ที่ยึดระหว่างกล้ามเนื้อน่องที่อยู่ด้านหลังของขา กับกระดูกส้นเท้า (Calcaneus) มีผลในการเดิน วิ่ง กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง หากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมีความตึงมากอาจทำให้เกิดการอักเสบได้ การบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวายแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามส่วนของเส้นเอ็นที่บาดเจ็บ 1. เอ็นร้อยหวายอักเสบที่เส้นเอ็น (Noninsertional Ach

เอ็นร้อยหวายอักเสบ ป้องกันและรักษาอย่างไร ???

#Achilles_Tendinitis #เอ็นร้อยหวายอักเสบ #ปวดส้นเท้า #วิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด #การยืดกล้ามเนื้อน่อง สาเหตุการเกิดเอ็นร้อยหวายอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานซ้ำ และทำให้เกิดความเครียดต่อเส้นเอ็น เช่นการวิ่งที่มากเกินไป หรือวิ่งเพิ่มระยะทางและเวลาอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายสร้างความคุ้นเคยเพื่อปรับตัว ขาดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เพียงพอ กล้ามเนื้อน่องไม่แข็งแรง และตึงมากเมื่อออกกำลังกายทำให้เพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกระดูกงอกบ