https://www.rehabcareclinic.com/

คุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

"เมื่อปลายเดือนตุลาคม ผมเกิดอุบัติเหตุกล้ามเนื้อตรงน่องกระตุกจากการเล่นกีฬา ผมแทบเดินไม่ได้เลยในวันนั้น วันรุ่งขึ้นผมได้ไปทำการรักษาที่ รีแฮป แคร์คลีนิค (Rehab Care Clinic) ทาง clinic ได้รักษาผมโดยใช้ Deep Laser และแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อให้อาการฟื้นตัวโดยเร็ว จริงๆแล้วผมต้องเดินทางไปญี่ปุ่น 5 วัน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผมคิดว่าผมมีโอกาสจะต้องยกเลิกการเดินทาง แต่หลังจากได้รับการรักษาด้วย Deep Lazer 3 วันติดกัน พร้อมกับคำแนะนำให้บริหารกล้ามเนื้อที่เจ็บ ผมสามารถเดินได้ในวันที่ 4 ถึงแม้จะไม่คล่องนัก แต่ก็พอที่จะทำให้ผมไม่ต้องยกเลิก Trip ของผม Deep Lazer และความช่วยเหลือจากคลีนิคดีมากครับ"

 

061 801 2482

©2019 by rehab care clinic. Proudly created with Wix.com