Skip to main content

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม (Hyaluronic acid)

 

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมเข้าข้อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาข้อเสื่อม เมื่อฉีดยาเข้าไปแล้วจะทำให้ลดการอักเสบและหล่อลื่นผิวข้อ อาการปวดลดลง และเคลื่อนไหวข้อได้ดีมากขึ้น ชะลอการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ถึง 6 เดือน - 1.5 ปี โดยแนะนำฉีด 1 เข็มต่อครั้ง ห่างกันเข็มละ 1 สัปดาห์ จำนวน 3 เข็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของข้อเสื่อม การปรับพฤติกรรมและการดูแลตนเอง หากพบว่ามีอาการปวดกลับมา สามารถประเมินอาการกับแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมซ้ำได้

ผลข้างเคียงจากการฉีดยา
การฉีดโดยส่วนมากไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายร้ายแรง อาจพบอาการปวด บวม แดง ได้เหมือนการฉีดยาทั่วไป อาการดังกล่าวสามารถหายได้เอง และสามารถประคบเย็นเพื่อช่วยให้หายเร็วขึ้น แต่ในกรณีที่มีความผิดปกติอื่นๆ เช่น มี ผื่นหรือปวดบวมแดงร้อนรุนแรง ต้องรีบแจ้งแพทย์ที่ดูแลเพื่อติดตามอาการ

ข้อห้ามในการรักษา
1.มีไข้ หรือมีภาวะติดเชื้อระบบอื่นๆในร่างกาย
2.มีการติดเชื้อหรือเป็นโรคผิวหนังในบริเวณที่ฉีดยา

ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา
หลังการฉีดยา สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักๆ ประมาณ 2-3 วัน เช่น การเดินเยอะๆ การวิ่ง การออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการพักรักษาตัวที่เหมาะสมจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลงและอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา แนะนำให้ทำกายภาพบำบัดร่วมด้วย เพราะจะช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และที่สำคัญต้องมีการปรับพฤติกรรมและดูแลตนเอง ดังนี้

•    เลี่ยงการนั่งเก้าอี้เตี้ย นั่งยอง หรือท่านั่งที่มีการงอเข่าเยอะๆ
•    ขึ้นลงบันไดที่มีขั้นสูงๆ 
•    การลดน้ำหนักในกรณีน้ำหนักเกิน
•    เพิ่มการออกกำลังกาย เช่น การขี่จักรยานอยู่กับที่ การออกกำลังกายในน้ำ
•    การใช้ไม้เท้าในกรณีที่เดินเยอะ