Skip to main content

การรักษาด้วยน้ำ

วารีบำบัดมหัศจรรย์แห่งสายน้ำ
Posted: July 12, 2021 By: adminrehabcare2Categories: Comment:  0

วารีบำบัด มาจากรากศัพท์ของภาษากรีก 2 คำ คือ 

- Hydro แปลว่า น้ำ

- Therapy แปลว่า การบำบัดรักษา

เป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำร่วมกับการออกกำลังกาย เพื่อการรักษาอาการปวด นอกจากนี้ยังเสริมสร้างสุขภาพ และเกิดการผ่อนคลาย

วิวัฒนาการของการรักษาด้วยน้ำ

ยุคกรีก สมัยก่อนคริสตกาลราว 500 ปี ลักษณะการใช้น้ำเพื่อสุขภาพก็เปลี่ยนไปเป็น การปฏิบัติอย่างเป็นเหตุและผล ฮิปโปเครติส (Hippocrates 460-375 BC) แพทย์ชาวกรีก ใช้การแช่น้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อบำบัดรักษาโรคหลายอย่าง เช่น ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ

ชาวโรมัน มีความสามารถในเรื่องสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ได้สร้างสถานที่อาบน้ำตามน้ำพุร้อนต่างๆ เพิ่มเติมต่อจากชาวกรีก และพัฒนาวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยการอาบน้ำแช่น้ำที่อุณหภูมิต่างๆ 

เมื่อถึงศตวรรษที่ 17 คนในวัฒนธรรมตะวันตกก็เริ่มกลับมามีความสนใจในเรื่องการใช้น้ำเพื่อสุขภาพขึ้นมาอีกครั้งโดย วินเซนต์ เพรสนิตซ์(Vincent Priessnitz) แต่เนื่องด้วยวินเซนต์ เพรสนิตซ์ไม่มีพื้นการศึกษาทางการแพทย์ จึงไม่ได้รับความเชื่อถือจากแพทย์ในยุคนั้น โดยวงการแพทย์มีความเห็นว่าวิธีการบำบัดเหล่านี้เป็นการรักษาโดยอาศัยการสังเกตไม่ใช่ด้วยเหตุผลและการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นค่านิยมการพัฒนาวิทยาการทางแพทย์แผนปัจจุบัน

ในสังคมตะวันตก ศาสตราจารย์วินเทอร์วิตซ์ซึ่งเป็นแพทย์ชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษานำน้ำมาใช้เพื่อบำบัดรักษาโรคที่เรียกในปัจจุบันว่า Hydrotherapy เขามีความสนใจงานของเพรสนิตส์ และได้ทำการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อของร่างกายต่อน้ำที่อุณหภูมิต่างๆจนเป็นที่ ยอมรับในวงการแพทย์ ต่อมาได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้น้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อรักษาโรคขึ้น เช่น การบำบัดด้วยอ่างน้ำวน (Whirlpool) และการบำบัดโดยการบริหารร่างกายในน้ำ ศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อเรียกว่า Hydrotherapy (วารีบำบัด) ต่อมานายแพทย์วินเทอร์วิตซ์ได้ตั้งโรงเรียนสอน Hydrotherapy ด้วย ทำให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง Hydrotherapy และเกิดความนิยมใช้น้ำเพื่อบำบัดรักษาโรคต่างๆในยุโรปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และมีการฟื้นฟูพัฒนาสถานที่พักผ่อนเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการใช้น้ำขึ้นมาใหม่ตามแหล่งน้ำพุร้อนเหมือนกับที่เคยเกิดในยุคโรมัน ต่อมาความนิยมดังกล่าวก็ได้แพร่หลายไปในทวีปอเมริกา สถานส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้นิยมเรียกกันว่า สปา (SPA)

วิวัฒนาการของการรักษาด้วยน้ำ

วารีบำบัด เป็นศาสตร์ที่ใช้น้ำในการบำบัดรักษาและการผ่อนคลาย ถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เราก็จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การรับความรู้สึกของระบบประสาทดีขึ้น การทรงตัวดีขึ้น การเคลื่อนไหวดีขึ้น และร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุข (Endorphin) ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่าย ลดความตึงเครียดได้อีกด้วย 

คุณสมบัติของน้ำนับว่ามีประโยชน์มหาศาลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อการรักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นได้  เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม ปวดคอ ปวดเข่า ปวดหลัง  ข้อติด กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน เด็กสมองพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว คุณแม่ตั้งครรภ์ และในกลุ่มผู้ที่ต้องการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดหรือหลังจากการเล่นกีฬา

วารีบำบัด