Skip to main content

ปวดหลัง&ปวดเข่าออกกำลังกายในน้ำช่วยได้อย่างไร

ปวดหลัง&ปวดเข่าออกกำลังกายในน้ำช่วยได้อย่างไร
Posted: July 12, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  การออกกำลังกายในน้ำ Comment:  0

มีรายงานการศึกษาพบว่า ในการเคลื่อนไหวแขน กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core stability muscle) จะทำงานก่อนกล้ามเนื้อแขนเป็นเวลา 30 ms และจะทำงานก่อนกล้ามเนื้อขาเป็นระยะเวลา 110 ms กล่าวคือร่างกายจะสร้างความมั่นคงให้กับกระดูกสันหลังก่อนจะเคลื่อนไหวรยางค์แขนขา

ปวดหลัง

       ในผู้ที่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่าง หรือ Low back pain กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวจะหดตัวช้า ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังได้

       มีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลัง หรือผู้ที่มีอาการปวดหลังอยู่แล้วช่วยให้กล้ามเนื้อแกนลางลำตัวมั่นคง ไม่บาดเจ็บมากขึ้น และลดอาการปวดลง

สาเหตุอาการปวดหลัง

ออกกำลังกายในน้ำช่วยลดอาการปวดหลังได้อย่างไร

1. น้ำช่วยพยุงน้ำหนักร่างกายที่จะกระทำต่อข้อต่อ

2. กระแสน้ำจะรบกวนการทรงตัวขณะอยู่ในน้ำ เป็นการกระตุ้นให้กล้ามทำงาน เพื่อฝึกการทรงตัวขณะอยู่ในน้ำ

3. แรงต้านของน้ำช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

ในภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้น เกิดจากเจล (Nucleus pulposus) ที่อยู่ในหมอนรองกระดูกปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลัง แรงดันน้ำจะช่วยดันเจลที่ปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทให้กลับเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลัง 

ออกกำลังกายใต้น้ำ

ภาวะข้อเข่าเสื่อม

ภาวะข้อเข่าเสื่อม

การออกกำลังกายในน้ำช่วยลดอาการปวดเข่าได้อย่างไร

1. การออกกำลังกายในน้ำลดแรงกระทำต่อกระดูกและข้อที่รับน้ำหนัก ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่ม และลดอาการปวดเข่าได้

2. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่า ข้อสะโพก

3. ขณะออกกำลังกายร่างกายมีการหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ลดความเครียด และมีความสนุก

ตัวอย่างท่าออกกำลังกายเข่าและหลังในน้ำ

- ปั่นจักรยานในน้ำ ฝึกความแข็งแรงของ

- กล้ามเนื้อรอบข้อเข่า

- กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

- ฝึก Balance

ตัวอย่างท่าออกกำลังกายเข่าและหลังในน้ำ