Skip to main content

วารีบำบัด คืออะไร ???

วารีบำบัด คืออะไร ???
Posted: July 09, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  การออกกำลังกายในน้ำ Comment:  0


วารีบำบัด (Hydrotherapy)

เป็นรูปแบบหนึ่งในการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการรักษาที่มีความเฉพาะต่อปัญหาของผู้ป่วยแต่ละประเภท และให้การดูแลอย่างใกล้ชิดขณะออกกำลังกายในน้ำ

วารีบำบัด

ประโยชน์ของวารีบำบัด

- ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ

- เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย

- ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ

- ช่วยลดความเจ็บปวด ลดอาการข้อติด ทำให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น

- ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยอาศัยแรงต้านของน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้

วารีบำบัดเหมาะกับใครบ้าง ???

- ผู้ที่มีอาการปวดเข่า ปวดหลัง ปวดไหล่

ประโยชน์ของวารีบำบัด3

- ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ประโยชน์ของวารีบำบัด1

- ผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหว

ผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัว และการเคลื่อนไหว

- คุณแม่ตั้งครรภ์

คุณแม่ตั้งครรภ์

- ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการบาดเจ็บหลังผ่าตัด 

- ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา   

วารีบำบัด ต่างจาก ออกกำลังกายบนบกอย่างไร ?

- การออกกำลังกายบนบกจะมีแรงกระแทกต่อข้อต่อมากกว่า

- วารีบำบัดจะเหนื่อยช้ากว่าการออกกำลังกายบนบก

- คนที่เพิ่งผ่าตัดจะมีข้อจำกัดคือลงน้ำหนักแขนหรือขาที่หักไม่ได้ จึงไม่สามารถออกกำลังกายบนบกได้อย่างปกติและเสี่ยงบาดเจ็บสูงมาก

- ผู้ปลอดภัยในคนที่มีปัญหาการทรงตัวและเคยล้ม มากกว่าบนบกถึงหลายเท่าตัว

- วารีบำบัดทำให้การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ดีขึ้น

- ในคุณแม่ตั้งครรภ์ วารีบำบัดจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ป้องกันอาการปวดหลัง เข่า และทำให้คลอดง่าย

- วารีบำบัดเหมาะกับคนที่น้ำหนักตัวมาก เพราะลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของข้อต่อหลายเท่า

ประโยชน์ของวารีบำบัด2