Skip to main content

ออกกำลังกายในน้ำครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยาก

ออกกำลังกายในน้ำครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยาก
Posted: July 12, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  การออกกำลังกายในน้ำ Comment:  0

การออกกำลังกายในน้ำระดับเริ่มต้น (Beginner) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงของลำตัว ฝึกการทรงตัวต้านกับแรงต้านของน้ำและเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวรวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย

Duration & Frequency : การออกกำลังกายในน้ำระดับเริ่มต้น ควรทำ 3 วัน ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์

 การออกกำลังกายในน้ำระดับเริ่มต้น

Beginner Water Exercise เหมาะกับใครบ้าง?

- ผู้ที่มีกิจกรรมน้อย เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย หรือ ผู้ที่ไม่เคยทำการออกกำลังกายมาก่อน

- ผู้สูงอายุที่การทรงตัวไม่มั่นคง มีความเสี่ยงต่อการล้ม

- ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง

- ผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมรูปแบบใหม่ หรือทำกิจกรรมกลุ่ม

- ผู้ที่สูงอายุต้องการเข้าสังคม พบปะและร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูง