Skip to main content

4 ข้อควรรู้ของสเตียรอยด์

4 ข้อควรรู้ของสเตียรอยด์
Posted: July 14, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  Comment:  0

ร่างกายเราเราต้องดูแล ก่อนฉีดยาทุกครั้งควรสอบถามให้แน่ใจว่าฉีดยาอะไร มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังหรือไม่ เพราะเรารู้จักร่างกายเราดีที่สุด ความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น วันนี้มาเพิ่มอาหารสมองเรื่องเกี่ยวกับ "สเตียรอยด์" กันนะคะ 

Steroid เหมาะสำหรับใคร/อาการแบบใด

- กลุ่มอาการที่มีการบาดเจ็บหรืออักเสบมาก บริเวณเอ็นกล้ามเนื้อ หรือ ข้อต่อ เช่น เอ็นไหล่อักเสบ หรือ ข้อเข่าอักเสบ แบบเฉียบพลัน หรือเพิ่งเป็นและรุนแรง

ฉีดแล้วสามารถ กลับไปใช้งานเลยได้มั้ย

- สามารถกลับไปใช้งานได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เนื่องจากการฉีด steroid คือการยับยั้งการอักเสบ จึงทำให้หายปวด แต่หากรีบกลับไปใช้งานบริเวณที่บาดเจ็บมากไป อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออักเสบซ้ำได้ ทางที่ดีควรทำกายภาพบำบัดหลังฉีด เพื่อกลับไปใช้งานได้ตามปกติเร็วขึ้น

หลังฉีดสามารถทำกายภาพบำบัดได้หรือไม่

- สามารถทำกายภาพบำบัดได้ และแนะนำให้ทำควบคู่กัน เนื่องจากการฉีดsteroid เป็นการยับยั้งการอักเสบ และลดปวด ส่วนการทำกายภาพต่อด้วยเครื่องมือเช่น การเลเซอร์จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมบริเวณที่บาดเจ็บ และรักษาปัญหาอื่นๆที่มี แต่กรณีที่ต้องมีการใช้ Shockwave แนะนำให้งดประมาณ 2 อาทิตย์ เนื่องจากการยิงช็อกเวฟ จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบซ้ำ ซึ่งขัดกับตัวยา

ฉีดมากๆได้มั้ย ฉีดมากไปอันตรายมั้ย เพราะอะไร

- การฉีด steroid แนะนำให้ผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์ก่อน ว่ามีอาการที่เหมาะกับการรักษาด้วยการฉีด steroid หรือไม่ หลังจากนั้นแพทย์จะทำการคำนวณปริมาณการฉีดตามความเหมาะสม เนื่องจากการฉีดมากไปหรือติดต่อกันมากไป อาจเกิดอันตราย จากการมียาสะสมในร่างกายมากไป ทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่น ทำให้กระดูกบาง หรือ เอ็นขาด เป็นต้น

การรักษาด้วยการฉีดยากับทางคลินิกจะผ่านการฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทำการฉีดผ่านการใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ทำให้มีความแม่นยำและปลอดภัยในการรักษา

สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพได้กับทางรีแฮปแคร์คลินิกโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นและนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง

สอบถามเพิ่มเติมที่ "รีแฮป แคร์ คลินิก"

ที่อยู่ : 423 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. (อยู่ในศูนย์กีฬากันอริ ก่อนถึงซีคอนบางแค) ? 061-801-2482 Line ID : @rehabcare