Skip to main content

มาเต้นแอโรบิคในน้ำกันดีกว่า !!!

มาเต้นแอโรบิคในน้ำกันดีกว่า !!!
Posted: July 09, 2021 By: adminrehabcare2 Categories:  การออกกำลังกายในน้ำ Comment:  0

Aerobic Water Exercise

เป็นออกกำลังกายลดน้ำหนักเหมือนแอโรบิคทั่วไปแต่ไปเล่นในน้ำแทน ซึ่งก็จะมีการเปิดเพลง มีผู้นำในการเต้นโดยใช้การเคลื่อนไหวของแขนและขา และมีการใช้อุปกรณ์เสริมประกอบการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Mode : รูปแบบการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะและเป็นธรรมชาติ

Duration & Frequency : ระยะเวลาของารฝึกควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 40 – 50 นาที ต่อวัน , ความถี่ในการออกกำลังกาย 3 – 5 วัน ต่อสัปดาห์ วันละ 1 ครั้ง

Aerobic Water Exercise 01
Aerobic Water Exercise 02

Aerobic Water Exercise  มีข้อดีอย่างไร?

1. น้ำจะคอยพยุงน้ำหนักไว้ ลดภาระในการรับน้ำหนักของข้อต่อลงได้มากกว่า การออกกำลังกายลดน้ำหนักด้วยการเล่นแอโรบิคบนบก

2. มีผลงานวิจัยว่าการออกกำลังกายในน้ำอุ่นที่ความหนัก 50-60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ครั้งละ 60 นาที 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ สามารถลดสัดส่วนไขมันในร่างกายได้

3. ในน้ำจะมีแรงต้านมากกว่าบนบก ดังนั้นจึงใช้แรงในการออกกำลังกายมากกว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักบนบก ทำให้กล้ามเนื้อและหัวใจมีความแข็งแรงละทนทาน

4. ข้อต่อต่างๆ เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นในน้ำเนื่องจากมีน้ำคอยพยุงน้ำหนักเอาไว้

5. การออกกำลังกายลดน้ำหนักในน้ำนั้นจะไม่ทำให้เหงื่อออกในขณะออกกำลังกาย

6. การออกกำลังกายลดน้ำหนักแบบแอโรบิคในน้ำนั้นสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน

 

Aerobic Water Exercise เหมาะกับใครบ้าง?

· ผู้ที่ไม่ชอบการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาที่มีการปะทะ หรือออกแรงมากๆ

· ผู้ที่ไม่ต้องการมีแรงกระทํากดในข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพกหรือข้อต่อกระดูกสันหลัง 

· ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสึกหรอในการทํากิจกรรมอื่น 

· ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักตัว 

· ผู้ที่ต้องการฝึกการทรงตัว ความคล่องแคล่วของร่างกาย 

· ผู้ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ 

· ผู้ที่ต้องการเพิ่มความทนทานของระบบการทํางานของหัวใจและปอด

Aerobic Water Exercise เหมาะกับใครบ้าง?